Základní škola

Zápis do 1.třídy v roce 2019

Oznamujeme, že zápis do 1. třídy se bude konat:

25.dubna 2019 (čtvrtek) 13.00 -16.00 hodin

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8.2019 a děti, které měly odklad školní docházky.

Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení pedagogicko psychologické poradny.

Školní kalendář

 • Organizace školního roku 2018/2019 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

     
  Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018
  Podzimní prázdniny připadnou na 29. října až 30. října 2018
  Vánoční prázdniny budou zahájeny 22.prosince až 2. ledna
  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 11.3.- 17.3. 2019
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4. 2019
  Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2019
  Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

  Termíny tř. schůzek a pedag. rad:

  Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 16.30 hod.)

  31.10. 2018 I. čtvrtletí a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)
  16.1. 2019 II. čtvrtletí a tř. schůzky
  10.4. 2019 III. čtvrtletí a tř. schůzky
  12.6. 2019 IV. čtvrtletí a tř. schůzky
  27.6. 2019 závěrečná porada