Mateřská škola

Zápis do speciální MŠ

Zápis do speciální MŠ se bude konat v úterý 14. května 2019 od 13.00 hod. do 16.00 hod. v prostorách naší MŠ.

Mateřská škola Zábřeh, Sušilova 40

 • Je součástí Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.
 • Její kapacita je 20 dětí, které mají zdravotní postižení nebo sociální znevýhodnění.
 • Jsou zde děti od 3 do 7 let.
 • Mateřská škola má dvě třídy rozdělené podle věku na mladší žáky a žáky předškolního věku.
 • Většina dětí je v péči logopeda, který k nám pravidelně dochází.
 • Spolupracujeme s pedagogy 1. stupně ZŠ pro následné úspěšnější začlenění dětí do školy.
 • Dětem je věnována maximální individuální péče zohledňující jejich specifické potřeby.

Školka se nachází v příjemném a klidném prostředí v blízkosti přírody s dohledem na panorama Jeseníků s nejvyšší horou Praděd. Využívat můžeme i školní hřiště a tělocvičnu naší základní školy. V zimním období využíváme i mírný svah v našem sousedství pro bobování, sáňkování a zimní radovánky.

 • Děti se stravují 3x denně ve školní jídelně, kde se jídlo připravuje dle platných norem.
 • Mateřská škola je v provozu od ledna roku 2013, její prostory jsou zcela nově zrekonstruované, vybavené novým moderním nábytkem.
 • Nachází se zde dvě třídy s hernami, šatna, ložnice, využívaná zároveň jako tělocvična, a sociální zařízení pro děti.

Provoz školky je celodenní od 7.00 do 16.00 od pondělí do pátku.

Školní kalendář

 • Organizace školního roku 2018/2019 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

     
  Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018
  Podzimní prázdniny připadnou na 29. října až 30. října 2018
  Vánoční prázdniny budou zahájeny 22.prosince až 2. ledna
  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 11.3.- 17.3. 2019
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4. 2019
  Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2019
  Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

  Termíny tř. schůzek a pedag. rad:

  Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 16.30 hod.)

  31.10. 2018 I. čtvrtletí a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)
  16.1. 2019 II. čtvrtletí a tř. schůzky
  10.4. 2019 III. čtvrtletí a tř. schůzky
  12.6. 2019 IV. čtvrtletí a tř. schůzky
  27.6. 2019 závěrečná porada