Mateřská škola

Mateřská škola Zábřeh, Sušilova 40

 • Je součástí Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.
 • Její kapacita je 20 dětí, které mají zdravotní postižení nebo sociální znevýhodnění.
 • Jsou zde děti od 3 do 7 let.
 • Mateřská škola má dvě třídy rozdělené podle věku na mladší žáky a žáky předškolního věku.
 • Většina dětí je v péči logopeda, který k nám pravidelně dochází.
 • Spolupracujeme s pedagogy 1. stupně ZŠ pro následné úspěšnější začlenění dětí do školy.
 • Dětem je věnována maximální individuální péče zohledňující jejich specifické potřeby.

Školka se nachází v příjemném a klidném prostředí v blízkosti přírody s dohledem na panorama Jeseníků s nejvyšší horou Praděd. Využívat můžeme i školní hřiště a tělocvičnu naší základní školy. V zimním období využíváme i mírný svah v našem sousedství pro bobování, sáňkování a zimní radovánky.

 • Děti se stravují 3x denně ve školní jídelně, kde se jídlo připravuje dle platných norem.
 • Mateřská škola je v provozu od ledna roku 2013, její prostory jsou zcela nově zrekonstruované, vybavené novým moderním nábytkem.
 • Nachází se zde dvě třídy s hernami, šatna, ložnice, využívaná zároveň jako tělocvična, a sociální zařízení pro děti.

Provoz školky je celodenní od 7.00 do 16.00 od pondělí do pátku.

Školní kalendář

 • Organizace školního roku 2017/2018 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

  Nástup pedagogických pracovníků ve středu 30. srpna 2017
  Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017
  Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
  Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.prosince 2016 a skončí v úterý 2. ledna 2018
  Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018
  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 5.3.- 11.3. 2018
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
  Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018
  Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
  Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
  Návrhy na ředitelské volno: budou upřesněny (25.10., 21.-22.12., 30.4. a 7.5.)

  Termíny tř. schůzek a pedag. rad:

  Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 16.30 hod.)

  31.8. a 1. 9. 2017 zahajovací porady
  1.11. 2017 I. čtvrtletí a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)
  17.1. 2018 II. čtvrtletí a tř. schůzky
  4.4. 2018 III. čtvrtletí a tř. schůzky
  13.6. 2018 IV. čtvrtletí a tř. schůzky
  28.6. 2018 závěrečná porada