Školní stravovna

Školní jídelna připravuje stravu pro žáky i zaměstnance celé školy a dětského domova v Zábřehu a pro dětský domov ve Štítech.

Školní jídelna připravuje:

 • snídaně
 • přesnídávky
 • obědy
 • svačiny
 • vařené večeře
 • II. večeře

Jídelna se řídí

 • vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., snaží se tak zajistit všem strávníkům kvalitní vyváženou a pestrou stravu

Provoz jídelny

 • strávníci si mohou vybrat ze dvou jídel
 • hlavní výdej je od 11:30 do 13:45 hod.
 • výdej stravy do jídlonosičů je na vlastní riziko
 • každý žák odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování vedoucí školní jídelny

Placení obědů

 • hotově v kanceláři školní jídelny
 • bezhotovostně po domluvě s ředitelem školy

Odhlašování obědů

 • pokud dítě onemocní, je nutné stravu odhlásit do 14 hod předchozího dne nebo do 7 hod. dne, kdy má být oběd zrušen
 • stravu je možné odhlásit osobně u vedoucí
 • v první den nemoci dítěte si rodiče mohou oběd odnést ve vlastních jídlonosičích a to v době od 10:45 do 11:00 hod

Prodej obědů cizím strávníkům

 • cizí strávníci platí za obědy hotově, a to za „ plnou cenu” 59 Kč
 • oběd cizím strávníkům bude vydán v době od 10:45 do 11:00 hod.