Střední škola

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem v platném znění.

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE

Pro školní rok 2018/2019 na Střední škole, Základní škole, Mateřské škole a Dětském domově Zábřeh, Sušilova 40

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pro obory:

 • 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Termín podání přihlášek do 27. 4. 2018

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu:

 • SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40, 789 01 Zábřeh

Kritéria přijímacího řízení

 • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.
 • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
 • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

PhDr. Radomír Pavlík, ředitel školy

Školní kalendář

 • Organizace školního roku 2017/2018 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

  Nástup pedagogických pracovníků ve středu 30. srpna 2017
  Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017
  Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
  Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.prosince 2016 a skončí v úterý 2. ledna 2018
  Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018
  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 5.3.- 11.3. 2018
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
  Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018
  Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
  Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
  Návrhy na ředitelské volno: budou upřesněny (25.10., 21.-22.12., 30.4. a 7.5.)

  Termíny tř. schůzek a pedag. rad:

  Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 16.30 hod.)

  31.8. a 1. 9. 2017 zahajovací porady
  1.11. 2017 I. čtvrtletí a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)
  17.1. 2018 II. čtvrtletí a tř. schůzky
  4.4. 2018 III. čtvrtletí a tř. schůzky
  13.6. 2018 IV. čtvrtletí a tř. schůzky
  28.6. 2018 závěrečná porada