Aktuality

Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.

Upozornění

 • Oznamujeme, že zápis do 1. třídy se bude konat :

  13. dubna 2018 (pátek) v čase 14.00 - 16.00 hodin
  Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8.2018 a děti, které měly odklad školní docházky.
  Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení pedagogicko psychologické poradny.

  Zápis do MŠ se koná

  ve čtvrtek 3. května 2018  od 13.00 do 16.00 hodin v budově MŠ.

Školní kalendář

 • Organizace školního roku 2017/2018 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

  Nástup pedagogických pracovníků ve středu 30. srpna 2017
  Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017
  Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
  Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.prosince 2016 a skončí v úterý 2. ledna 2018
  Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018
  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 5.3.- 11.3. 2018
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
  Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018
  Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
  Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
  Návrhy na ředitelské volno: budou upřesněny (25.10., 21.-22.12., 30.4. a 7.5.)

  Termíny tř. schůzek a pedag. rad:

  Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 16.30 hod.)

  31.8. a 1. 9. 2017 zahajovací porady
  1.11. 2017 I. čtvrtletí a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)
  17.1. 2018 II. čtvrtletí a tř. schůzky
  4.4. 2018 III. čtvrtletí a tř. schůzky
  13.6. 2018 IV. čtvrtletí a tř. schůzky
  28.6. 2018 závěrečná porada

Probíhající projekt

 • Kvalitní a efektivní vzdělávání všem bez rozdílu

  Reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000598

  Partneři projektu:

  • Inter Educa
  • Střední škola a Základní škola Žamberk