Aktuality

Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Vítejte na stránkách Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh.

Upozornění

 • 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019

  Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem v platném znění.

  ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE

  Pro školní rok 2019/2020 na Střední škole, Základní škole, Mateřské škole a Dětském domově Zábřeh, Sušilova 40

  1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Pro obory:

  • 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
  • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

  Termín podání přihlášek do 1. 3. 2019.

  Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu:

  • SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40, 789 01 Zábřeh

  Kritéria přijímacího řízení

  • Správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu.
  • Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor (součástí přihlášky).
  • Posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací.

  PhDr. Radomír Pavlík, ředitel školy

Školní kalendář

 • Organizace školního roku 2018/2019 na SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh

     
  Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018
  Podzimní prázdniny připadnou na 29. října až 30. října 2018
  Vánoční prázdniny budou zahájeny 22.prosince až 2. ledna
  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 11.3.- 17.3. 2019
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4. 2019
  Období školního vyučování ve 2.pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2019
  Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

  Termíny tř. schůzek a pedag. rad:

  Pedagogické rady: (ve 14.oo hod.) a třídní schůzky: ( od 14.45 – 16.30 hod.)

  31.10. 2018 I. čtvrtletí a tř. schůzky (15.oo hod. společné zasedání SRPŠ)
  16.1. 2019 II. čtvrtletí a tř. schůzky
  10.4. 2019 III. čtvrtletí a tř. schůzky
  12.6. 2019 IV. čtvrtletí a tř. schůzky
  27.6. 2019 závěrečná porada

Probíhající projekt

 • Kvalitní a efektivní vzdělávání všem bez rozdílu

  Reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000598

  Partneři projektu:

  • Inter Educa
  • Střední škola a Základní škola Žamberk