Štíty

Dětský domov Štíty Dětský domov Štíty

Kontakty:

Vedoucí dětských domovů: PhDr. Martin Žahourek
Vedoucí pracoviště DD Štíty: Martin Prušek
Sociální pracovnice: Jana Kubíčková

Historie dětského domova ve Štítech

  • Budova dětského domova byla původně soukromou vilou spolumajitelek pily v Šilperku.
  • V roce 1948 byla orgánem péče o dítě získána pro vybudování dětského domova s kapacitou 25 dětí.
  • V roce 1949 byla ukončena celková adaptace a budova předána do správy ONV, odboru školství a kultury v Zábřehu. Zpočátku se o prvních 6 dětí a celý provoz starala 1 pracovnice, do roku 1951 se počet dětí zvýšil na plánovaných 25 dětí předškolního věku. V té době se o ně staraly 3 nekvalifikované vychovatelky, švadlena, kuchařka, 2 uklízečky a správkyně.
  • Do roku 1963 se domov změnil na domov pro děti školního věku, kapacita se zvýšila na 33, stále probíhaly opravy a úpravy zařízení, měnila se sestava zaměstnanců.
  • V roce 1975 byla zahájena celková rekonstrukce. Za dalších 10 let již pracovalo v dětském domově 6 denních vychovatelek, z toho jedna na 0,5 úvazku ve funkci sociální pracovnice, 3 pomocné vychovatelky, 2 kuchaři, uklizečka, pradlena, švadlena, účetní a ředitel. Kapacita domova se opět zvýšila, a to na 36 dětí, stále však převládaly nekvalifikované vychovatelky na postech pedagogických zaměstnanců. 
  • V roce 1998 došlo k výměně oken a celkovému zateplení budovy, která tak dostala nepřehlédnutelné zelené zbarvení. Rovněž topení se zmodernizovalo. V současnosti již netopíme tuhými palivy, ale pokoje jsou vytápěny moderními počítačem řízenými plynovými kotli.
  • V současné době je možné do dětského domova umístit 24 dětí, které jsou rozděleny zejména podle sourozeneckého klíče do tří heterogenních rodinných buněk. Od roku 2008 je dětský domov ve Štítech odloučeným pracovištěm Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Za zmínku stojí nové koupelny, nové kuchyňky dětí, výstavba bazénu, skleníku, průlezek, barevné malování pokojů a spousta dalších větších či menších aktivit, které nám neustále zpestřují společné soužití s dětmi, se kterými si osud zahrál již na počátku jejich života.

Najdete nás také na: http://ddstity.mypage.cz/